Skip to main content

Skyddad anläggning som klarar stora båtar

Vindö Marin är ett båtvarv med hög kapacitet, stora tekniska resurser och personal med genuint båtkunnande

Hög kapacitet för stora båtar

Hela anläggningen på Vindö Marin och utbildningen av vår personal är anpassad för hantering av stora båtar upp till ca 65 fot, oavsett om detta gäller båtlyft, avmastning, transporter eller höjd i båthallarna.

Den skyddade och lättillgängliga anläggningen består bland annat av:

  • 12,000 kvm båthall för varm förvaring med kontrollerad luftfuktighet
  • 40 tons båtkran
  • 27 meter hög mastkran
  • Unikt mastförvaringssystem i varm hall
  • Fullutrustade verkstäder för träarbeten, rekonditionering, riggarbeten, mekanik, elektronik och lackering
Ladda ner vår hamnskiss

Båtkran 40 ton

Travellift med hög kapacitet

Med vår travellift som har en kapacitet på 40 ton så lyfter, vänder och transporterar vi stora båtar säkert och effektivt.

Vår kran är tillgänglig för båtlyft under hela året. För bokning ring +46 (0) 304 – 392 90.

Mastkran 27 meter

Mastkran på 27 meter med sex tons lyftkapacitet

Vindö Marin har en unik kapacitet för hantering av även de längsta av båtmaster. Vår mastkran har 27 meters fri höjd och sex tons lyftkapacitet och gör att vi kan utföra alla lyft och riggarbeten med hög effektivitet, stor precision och med högsta säkerhet.

Vår kran är tillgänglig för mastlyft under hela året. För bokning ring +46 (0) 304 – 392 90.

Hallar 14500 kvm

Trygg och säker förvaring med hög kapacitet

I våra varma hallar på 12,000 kvm förvarar vi båtar i ett kontrollerad klimat avseende temperatur och luftfuktighet. Här kan du vinterförvara din båt och vara säker på att undvika frostskador eller mögelpåväxt. Våra varma hallar på 12,000 kvm rekommenderar vi för träbåtar och båtar med stor del träkonstruktioner.  Även här kan du vinterförvara din båt och vara säker på att undvika frostskador, en något högre luftfuktighet i de varma hallarna gör att allt trä i din båt mår bra. I tillägg till detta kan vi också erbjuda kallförvaring i en hall om 2500 kvm.

Båthallarna har ett skalskydd med brand- och stöldlarm kopplat till säkerhetsbolag.  Byggnaderna har en modern konstruktion dimensionerade för att klara stora snölaster och kraftig vind.

All personlig tillgång till hallen är begränsad och följer en rutin för åtkomst för att minimera risken för att obehöriga får tillträde.

Alla båtar ställs upp med med individuella vaggor anpassade för respektive båt.

Säkerhet

Vindö Marin – En säker anläggning

Vindö Marins hamn har ett läge på norra Orust som är skyddat för väder och vind. Båthallarna har ett skalskydd med brand- och stöldlarm kopplat till säkerhetsbolag. Byggnaderna är av en modern konstruktion dimensionerade för att klara stora snölaster och kraftig vind.

All personlig tillgång till hallen är begränsad och följer en rutin för åtkomst för att minimera risken för att obehöriga får tillträde.

Säker båthantering

All hantering av båtar i hamnen och på land sker efter en rutin som är utformad i samråd med försäkringsbolagen.

Kranlyft av båt och mast utförs av utbildad personel med hjälp överdimensionerad utrustning. All lyftutrustningen genomgår ett kontinuerligt program för service och underhåll.

Transporter av båtar i hamnen utförs av personal med stor sjövana och behörighetsgrad klass 8, vilket gör att vi även kan erbjuda transportseglingar om så önskas.

Transporter med truck och vagnar utförs av certifierad personal med truckkort.Uppställning av båtarna sker i individuella vaggor anpassade för respektive båt.

Miljö

Vi skapar bra miljö för arbetet med båtar och för människor

I samband med torrsättning bottentvättar vi båten på den för ändamålet avsedda spolplattan som tar hand om bottenrestprodukter som leds vidare till ett reningsverk. Här samlas alla restprodukter upp och tas om hand för destruktion. Det är inte bara spolplattan som är ansluten till miljösystemet, alla restprodukter ifrån hela anläggningen leds in till reningsverket.

Vårt reningssystem har en hög kapacitet och gör att vi kan utföra stora bottensaneringar med hjälp av våtblästring (kombinationen vatten/sand) och ta hand om restavfallet på ett säkert sätt.

I förvaringshallarna har vi ventilation och utsug med god luftväxling för att skapa så ren luft som möjligt för besökande båtägare, personal och båtar.

Vinterförvaring

Träarbeten

Plastarbeten

Teknikarbeten

Riggarbeten

Rekonditionering

Försäkringsskador

Säkerhetsanalyser