Skip to main content

Personliga lösningar för båtägaren

På Vindö Marin skapar vi personliga lösningar för båtägaren som väljer vinterförvaring hos oss, och som vill vara säker på att båten är startklar tidigt på våren utan att själv behöva bekymra sig om eller lägga ned tid på båten under vintern.

Ring oss så berättar vi mer om en bekymmersfri vinterförvaring med fullservice.

Vindö Marin har också tillstand för aktiv förädling för båtägare utanför EU,  läs mer om detta nedan.

Ladda ner vår hamnskiss

Effektiv hantering med kort utetid

När vi lyfter din båt ur hamnen har vi en effektiv hantering av konserveringsarbetet så att båten snabbt kommer i säkerhet inne i båthallen.

Alla moment som sker ute så som motorservice, avmastning, nedtagning av segel,  samt skrov – och bottentvätt följer en rutin som säkerställer att utetiden minimeras för din båt.

Varmförvaring

Trygg och säker förvaring i varm hall

I våra varma hallar på 12,000 kvm förvarar vi båtar i ett kontrollerat klimat avseende temperatur och luftfuktighet. Här kan du vinterförvara din båt och vara säker på att undvika frostskader eller mögelpåväxt.

Båthallarna har ett skalskydd med brand- och stöldlarm kopplat till säkerhetsbolag.  Byggnaderna har en modern konstruktion dimensionsionerade för att klara storasnölaster och kraftig vind.

All personlig tillgång till hallen är begränsad och följer en rutin för åtkomst för att minimera risken för att obehöriga får tillträde.

Alla båtar i vår vinterförvaring ställs upp med med individuella vaggor anpassade för respektive båt.

Kallförvaring

Kallförvaring

I tillägg till varmförvaring kan vi även i erbjuda kallförvaring i en hall om 2,500 kvm.

Mastförvaring

Unikt, flexibelt och säkert system för förvaring av långa master

I vår ultramoderna mastförvaring ligger din mast tryggt och varmt.

Alla lyftmoment som görs med kran vid av- och påmastning och med traverskran i masthallen sker på ett sätt som är skonsamt för alla typer av trä-, aluminium och kolfibermaster.

Eftersom alla master är lättillgängliga i vårt förvaringssystem med rullskenor och traverskran kan vi närsomhelst utföra riggarbeten på enskilda master under vintertid.

Serviceprogram

Vi skräddarsyr ditt fullserviceprogram just för din båt

Vindö Marin är ett fullservicevarv med all teknisk kapacitet och kompetens under samma tak.

När vi skräddarsyr serviceprogrammet för din båt planerar vi också in när dessa arbeten skall ske så att det följer vinterförvaringsprocessen. Allt för att du skall få en effektiv hantering av din bår som möjligt.

Här är några exempel på vanligt förekommande moduler som ingår i ett serviceprogram.

 • Motorer
 • Dieselgenerator
 • Vattensystem
 • Avsaltningsanläggning, watermakers
 • Aircondition, luftkonditionering
 • Gasol
 • Båtbatteri
 • Båtel, el och elektronik
 • Landström
 • Ankarspel
 • Bogpropeller

Självklart så jobbar vi även med ytfinishen på din båt, se mer under under fliken ”Rekonditionering”.

Uppställning

Professionell båthantering

All hantering av båtar i hamnen och på land sker efter en rutin som är utformad i samråd med försäkringsbolagen.

Kranlyft av båt och mast utförs av utbildad personal med hjälp anpassad utrustning. All lyftutrustningen genomgår ett kontinuerligt program för service och underhåll.

Transporter av båtar i hamnen utförs av personal med stor sjövana och behörighetsgrad klass 8, vilket gör att vi även kan erbjuda transportseglingar om så önskas.

Transporter med truck och vagnar utförs av certifierad personal med truckkort.Uppställning av båtarna sker i individuella vaggor anpassade för respektive båt.

Aktiv förädling

Tillstånd för aktiv förädling

Nu kan vi ta in båtar från tredje land (registrerade utanför EU) i ”Aktiv förädling” / ”Inward processing”

Kontakta oss för mer information.

Anläggningen

Träarbeten

Plastarbeten

Teknikarbeten

Riggarbeten

Rekonditionering

Försäkringsskador

Säkerhetsanalyser