Skip to main content

Säkerhetsanalyser

En båt har en mycket lång livslängd. Delar som är vitala för säkerheten på sjön slits dock och behöver en kontinuerlig översyn, och som båtägare kan vara svårt att veta i vilken ände man skall börja för att hålla koll på sin båt.

Vi utför säkerhetsanalyser som säkerställer att du får en professionell bedömning av din båts säkerhets – och funktionsmässiga status. Baserat på denna analys får du ett åtgärdsförslag, och vi hjälper dig att prioritera de delar som behöver förbättras.

Med vår  långa och breda kompetens har vi sett och åtgärdat alla typer av brister i båtens konstruktionsdelar såsom roder, köl, propeller och axlar, bordsgenomföringar, mast med stående och löpande rigg, elsystem, batterier, livflottar, VHF-radio och brandsläckare m m.

Anläggningen

Vinterförvaring

Träarbeten

Plastarbeten

Teknikarbeten

Riggarbeten

Rekonditionering

Försäkringsskador