Skip to main content

Försäkringsskador

Vindö Marin har ett väl etablerat samarbete med försäkringsbolagen, och vi utför komplexa reparationer inom alla typer av skadeområden

Vår höga tekniska kapacitet och kunskap avseende återställande efter försäkringsskador på båtar gör att många försäkringsbolag rekommenderar Vindö Marin.

Vid omfattande skada kan vi med vår breda kompetens göra helhetsbedömingar avseende båtens totala status, och vi har processerna på plats för att minimera ledtiderna för bedömningar och logistik i samband med skada. På så sätt får båtägaren ett snabbare besked och reparationsarbetet eller ersättningsärendet kan klaras av utan onödiga dröjsmål.

Oavsett om du råkar ut för motor- eller rigghaveri, skador på skrov, brand- eller vattenskador och om skadan har uppkommit vid normalt bruk eller vid förvaring så hjälper vi dig rätt på vägen.

Vi hanterar försäkringsskador under hela året och utför även eventuell röjning av skadeplatsen vid t ex vält- eller stormskador.

Journummer

Vid akut försäkringsskada ring +46 (0) 704 – 239294.

Anläggningen

Vinterförvaring

Träarbeten

Plastarbeten

Teknikarbeten

Riggarbeten

Rekonditionering

Säkerhetsanalyser